Πότε ισχύει η φιλική δήλωση

1ον. Εμπλεκόμενα ΜΟΝΟ 2 (δύο) οχήματα
2ον. Μόνο υλικές ζημιές
3ον. Μέχρι 2.000.000 δραχμές
4ον. Οι εταιρείες των εμπλεκομένων πρέπει να ανήκουν στο σύστημα Φ.Δ.
5ον. Να συμπληρωθεί το έντυπο