Ασφαλιστικά Γραφεία Βασιλειάδη

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Η διεύθυνση του Ασφαλιστικού μας Γραφείου

 

 

ΕΔΡΑ: Προμηθέως 1 --- 546 27 Θεσσαλονίκη -- τηλ: 2310567064 -- FAX: 2310515398